Holdimex.pl

Grunty na sprzedaż – Katowice, Sosnowiec

Grunty

Sosnowiec, ul. Radocha

Głównym atrybutem tego terenu jest to, że znajduje się w strefie terenów przemysłowych, z dogodnym dojazdem do głównych traktów komunikacyjnych, w tym autostrady, jak również w bliskim sąsiedztwie giełdy samochodowej w Mysłowicach. Teren jest utwardzony, w pełni uzbrojony. Jest w pełni skanalizowany, jak również ogrodzony i dozorowany.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem: 26696. Działki te są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem sprzedaży idealnie spełnia funkcję do prowadzenia działalności produkcyjnej, jak również usługowo – handlowej.

Kupimy grunty

Stale poszukujemy nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe i pod zabudowę jednorodzinną.

Dodatkowo jesteśmy zainteresowani propozycjami terenów komercyjnych – pod działalność usługowo-handlową – na terenie całej Polski.

W składanych ofertach prosimy o podanie informacji:

 • Ikona podpunktu
  lokalizacja nieruchomości,
 • Ikona podpunktu
  powierzchnia nieruchomości,
 • Ikona podpunktu
  nr. księgi wieczystej,
 • Ikona podpunktu
  informacja o przeznaczeniu nieruchomości (plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy),
 • Ikona podpunktu
  proponowana cena,

Oferujących grunty prosimy o kontakt:

karolina.holda@holdimex.pl